Visie

Dommelstraat 6 zal door de vereniging voor verschillende doeleinden gebruikt worden. De benedenverdieping wordt omgebouwd tot sociëteit van voorgenoemde studentenvereniging. Deze sociëteitsruimte zal elke dag gebruikt worden voor vergaderingen van diverse commissies en het bestuur. Tevens zullen leden er studeren, ontspannen en borrelen. Verder kunnen er kleine activiteiten georganiseerd worden in de sociëteit zoals debatavonden, diners, dispuutsavonden en feesten. Vanwege de unieke locatie van het pand in de Dommelstraat is de sociëteit een ideale ontmoetingsplaats. Dit is voor Ichthus de belangrijkste reden om een eigen sociëteit te kopen. De kamers op de bovenverdiepingen worden verbouwd tot studentenkamers. Deze kamers worden verhuurd aan leden van Ichthus, om zo de levendigheid in het pand te vergroten.
We hopen dat de sociëteit een ontmoetingsplek wordt voor verschillende mensen. Bijvoorbeeld door het organiseren van een wekelijks koffie-uurtje. Er zijn tal van mogelijkheden voor ontmoeting, zoal contact met buurtbewoners, asielzoekers of eenzame studenten. Dit zal later concreter worden vormgegeven.
De nieuwe sociëteit is ook een zichtbare toevoeging aan het studentenleven in Eindhoven. Ichthus is een bruisende vereniging met een uniek karakter. We hebben Leden die Eindhoven graag tot een levendige studentenstad maken en zien mogelijkheden voor samenwerking met andere studentenverenigingen, de buurt en de stad. We zijn uitzonderlijk gemotiveerd een bijdrage te leveren in dit prachtige stadsdeel.