Periodieke gift

Wij hebben geen ANBI-status, maar als u het bedrag dat u wil geven over 5 jaar uitspreidt is dit bedrag belasting aftrekbaar! De vereniging voldoet aan alle voorwaarden die gesteld worden door de belastingdienst. Indien u graag gebruik wilt maken van deze regeling vul dan de overeenkomst periodieke gift in, en stuur de overeenkomst naar huisvestingsacquisitie@ichthuseindhoven.nl. Hoeveel belasting voordeel dit oplevert kunt u in onderstaande rekenvoorbeeld zien. Voor vragen kunt u de FAQ raadplegen, of contact met ons opnemen.

Overeenkomst periodieke gift

Meer informatie

Meer steun voor hetzelfde geld

In het rekenvoorbeeld hieronder vindt u de voordelen van een periodieke schenking ten opzichte van een eenmalige schenking.

Voorbeeldberekening* Eenmalige schenking Periodieke schenking
Jaarlijkse bijdrage  

€ 100,-

 

€ 100,-

Aftrekbare giften

€ 100,-

 

€ 100,-

 
Drempel

€ 500,-

 

n.v.t.

 
Aftrekbaar

€ 0,-

 

€ 100,-

 
Belasting teruggave  

€ 0,-

 

€ 41,-

Uw jaarlijkse netto kosten  

€ 100,-

 

 59,-

* Dit voorbeeld gaat uit van een tarief inkomstenbelasting van 40,8 procent; de belastingteruggave is afhankelijk van uw belastingtarief.

U kunt zelf uw voordeel berekenen via de volgende site: https://www.berekenhet.nl/giften/periodieke-giften.html

 

FAQ

Wat zijn de eisen aan de vereniging?

De gift is aftrekbaar als de vereniging voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  • De vereniging heeft minstens 25 leden.
  • De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid.
  • De vereniging is vrijgesteld van vennootschapsbelasting of er niet aan onderworpen.
  • De vereniging is gevestigd in een EU-land, op St. Maarten, Curaçao, Aruba, de BES-eilanden of in een ander door ons aangewezen land.

 

Met de onderstaande tabel kunt u bepalen of u uw gift mogelijk mag aftrekken:

Gift aan: U doet een periodieke gift U doet een gewone gift
ANBI Aftrekbaar Aftrekbaar
Culturele ANBI Aftrekbaar Aftrekbaar
Vereniging Aftrekbaar Niet aftrekbaar
Steunstichting SBBI Niet aftrekbaar Aftrekbaar

 

Wat is de looptijd van een periodieke schenking (belasting aftrekbaar)?

U moet uw gift ten minste vijf jaar achtereen doen. Na die vijf jaar is de schenking jaarlijks opzegbaar.

 

Wat gebeurt er als mijn periodieke schenking korter loopt dan vijf jaar

Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar, bijvoorbeeld omdat u werkloos wordt? Of omdat de vereniging niet meer bestaat? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken. Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar omdat de instelling geen (goedgekeurde) vereniging meer is? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken, maar alleen voor de periode dat u niet kon weten dat de instelling geen vereniging meer is. Let op! U moet schriftelijk overeengekomen met de vereniging dat u ook mag stoppen met de jaarlijkse uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid, onvrijwillig werkloos worden, faillissement of geen vereniging meer zijn van de instelling.

In geval van overlijden vervalt de overeenkomst tussen u en C.S.V. Ichthus Eindhoven. Uw nabestaanden hoeven dan geen gift meer te doen.

 

Waarom moet mijn partner het formulier ook ondertekenen?

Volgens de wet moet ook de partner een schenkingsformulier tekenen als het om een ‘bovenmatige’ schenking gaat. Duidelijke regels om te bepalen of een schenking ‘bovenmatig’ is, ontbreken. Daarom vragen we ook een handtekening van de echtgenoot of geregistreerd partner.

 

Moet ik een bewijs inleveren als ik aangifte bij de belastingdienst doe?

Bij de aangifte hoeft geen bewijs te worden geleverd van giften aan goede doelen. Bewijzen moeten er wel zijn als de Belastingdienst erom vraagt. Meestal liggen de giften vast in bankafschriften.

 

Contact


Naam

E-mail
Telefoonnummer

Opmerking

Ik ga akkoord dat mijn gegevens verwerkt zullen worden zoals beschreven in ons Privacy Statement.