Ichthus Eindhoven is een groeiende en levendige vereniging. Al meer dan 48 jaar is Ichthus uniek in Eindhoven door haar combinatie van christelijke activiteiten met een actief studentenleven. Dit komt ook in uiting in het doel van de vereniging: “Het vormen van leden tot mensen die Jezus navolgen in elk aspect van hun leven.” Naast het intern vormen van de leden moedigt Ichthus Eindhoven haar leden ook aan om dit uit te stralen in de gehele studentengemeenschap.
De vereniging telt op dit moment 110 leden waarvan minstens 90% actief deelneemt aan de wekelijkse activiteiten. Elke week is er minimaal één activiteit met een religieus karakter voor de gehele vereniging. Daarnaast worden er ook veel andere uiteenlopende activiteiten georganiseerd. Zo organiseert Ichthus Eindhoven open avonden, een studentengala,  sportactiviteiten, feesten, borrels, discussieavonden, Alpha-cursussen, en nog veel meer.
Het grootste deel van de leden studeert aan de TU Eindhoven, de rest van de leden studeert aan een Hogeschool. Dit levert een gevarieerde groep studenten op met verschillende interesses. Omdat wij studenten zijn, staat academische vorming van leden ook hoog in het vaandel. Zo leren de leden door de vele commissies die Ichthus Eindhoven kent vaardigheden die in het dagelijks leven en in hun bedrijfsleven of carrière handig zijn.
Als grootste christelijke studenten-vereniging van Eindhoven trekt Ichthus veel belangstelling. De goede banden die Ichthus opgebouwd heeft met christelijke en niet-christelijke verenigingen in Eindhoven en daarbuiten zijn een bron van gezellige en leerzame gemeenschappelijke activiteiten. Met het onlangs aangekochte pand hopen wij ook zichtbaar in en verbonden met de stad te zijn.

Stichting Huisvesting

De Stichting Huisvesting Ichthus Eindhoven is in december 2016 opgericht. De stichting is eigenaar van het pand en beheert de financiën. De stichting bestaat uit tenminste drie leden waarvan minstens een lid tevens bestuurslid is van Ichthus Eindhoven.

De Huisvestingscommissie

De Huisvestingscommisssie is in 2012 opgericht om de mogelijkheden voor een eigen sociëteit te onderzoeken. Na een lange zoektocht is dit in januari 2017 gelukt. Nu stuurt deze commissie de andere commissies aan en houdt ze zich bezig met het aanvragen van vergunningen voor in en rondom het pand.

De Sociëteitscommissie

De Sociëteitscommissie houdt zich bezig met het beheer van de sociëteit. In het begin zullen zij zich bijvoorbeeld bezighouden met het praten met brouwerijen over biercontracten en de inkoop van frisdrank en de inrichting van de sociëteit. Ook zullen zij een visie opstellen voor het gebruik van het pand en huisregels bedenken. Wanneer de sociëteit ‘af’ is, zal deze commissie zich bezighouden met het dagelijkse beheer van het pand. Ze zullen zorgen voor de inkoop van goederen voor de bar, de openingstijden en het dagelijks gebruik van de sociëteit.

De Verbouwingscommissie

De verbouwingscommissie organiseert en leidt de verbouwing in het pand. Ze maakt keuzes over wat er verbouwd moet worden en heeft nauw contact met de aannemer. Daarnaast zorgt ze ervoor dat er genoeg gereedschap aanwezig is en dat er Leden komen helpen klussen.

De Huisvestingsacquisitiecommissie

De Huisvestingsacquisitiecommissie houdt zich bezig met werkacties en sponsoring om de hypotheek af te lossen. Ze zal zich hiervoor bezighouden met de korte termijn door bijvoorbeeld inzamelingsacties te organiseren, maar ook met de lange termijn. ‘Hoeveel kunnen en moeten we aflossen in de komende jaren en hoe doen we dat?’ Ook zal deze commissie zorgen voor sponsoring van bedrijven en het aanschrijven van fondsen.